Jak může cizinec v ČR získat řidičský průkaz?

Máte ve svém okolí cizince, který se chce přihlásit do autoškoly, ale neví, jak na to? Anebo máte v dokladech cizí národnost vy sami a hledáte přesné instrukce? Pak nepřestávejte číst – společně s odborníky z pražské autoškoly KING jsme pro vás sestavili podrobný návod. Dobrá zpráva je, že pro cizince v České republice platí stejná pravidla jako pro občany České republiky. Je však povinen doložit doklad potvrzující obvyklé bydliště. Autoškola Praha upřesňuje, že cizinci mohou absolvovat kurz v autoškole a po úspěšné složení zkoušek získat mezinárodní řidičské oprávnění. To jim bude uznáno v rámci celé EU, EHP a v některých dalších státech. Kurzy v autoškole obvykle probíhají v angličtině, němčině a ruštině. U zkoušek je přítomen soudní tlumočník, který si účtuje kolem 1000 Kč za hodinu.

Co musí cizinec splnit, aby se mohl přihlásit do autoškoly?

Cizinec musí splnit základní podmínky, jako jsou minimální věková hranice, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a oficiální žádost. Povinností autoškoly je přihlášení zájemce u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností nebo na Magistrátu hl. města Prahy.

Kdy může cizinec obdržet řidičské oprávnění?

Pokud cizinec nemáte na území ČR trvalý pobyt, musí doložit doklad, kterým potvrdí obvykle bydliště. Ostatní podmínky jsou stejné jako pro občany ČR. Termínem obvyklé bydliště se rozumí místo trvalého pobytu na území ČR. V případě, že cizinec trvalý pobyt nemá, pak je za obvyklé bydliště pokládána adresa, na které se nachází alespoň 185 dní v roce, a to z důvodů osobních vazeb. Obvyklé bydliště lze doložit prostřednictvím potvrzení o přechodném pobytu, potvrzení o studiu, nájemní smlouvou, výpisem z katastru nemovitostí či potvrzením o zaměstnání / výpisem z živnostenského rejstříku. Další informace vám ráda poskytne autoškola KING Praha

Publikováno: 01. 11. 2017 / Aktualizováno: 29. 05. 2023

Kategorie: Rady a tipy

Autor: Hanka Sobotková